Ebba Anker
Formand 
Teaterforeningen Madam Mangor

Niels Hald 

Næstformand
Danmarks Naturfredningsforening

Inge Lise Riel
Kasserer
Multikulturel Kvindeforening


Ibrahim Rashdan
Sekretær
Foreningen For Kulturelle Projekter

Michael Thorsen
Bestyrelsesmedlem
Nivå Musiklaug

Joachim Clausen
Bestyrelsesmedlem
Musikteatergruppen Ragnarok


John Sylvester

Bestyrelsesmedlem
Sletten Sang- og Danseforening
Elsebeth Kristensen

Bestyrelsesmedlem
Fredensborg Ny Kunstforening


Hanne Winther
Revisor

Find Christensen
Revisor suppleant