Fredensborg Møllelaugets sommertur

lørdag den 22.september 2018

Oplev en fungerende mølle og tømrerens værksted
Den årlige sommertur med ledsagere skal gerne indeholde lidt fagligt og megen
hygge.


Det første mål er den nyrestaurerede Gedesby Mølle, Kobbelsøvej 1, Gedser, der er
i fuld vigør og hvor der males mel, hvis vinden er til det.
Frokosten indtages på ved møllen før vi kører videre.
Næste stop bliver hos tømermester Christoffer Palle, der i øjeblikket har arbejderne
med at restaurere såvel Højsager Mølle som Karlebo Mølle.
Christoffers værksted ligger på adressen Industriparken 25 i Nykøbing F
Her får vi bl.a. lejlighed til at se hvordan der arbejdes med tømmeret, der skal indgå
i restaurering af møller.
Vi når en kop kaffe / te inden turen går hjemad senest kl 14:30
Prisen vil blive 200,- kr. pro persona, idet vi satser på at køre samlet i bus.
Betalingen skal især dække forplejningen undervejs, samt påløbne fællesudgifter,
medens bussen betales med tilskud fra Møllelauget.
Opsamlingssteder:
kl. 09:00 præcis P- pladsen ved Fredensborg Brugs, Humlebækvej 2, 3480 Fredensborg
kl. 09:15 P-pladsen ved OK tanken, Nivå Centret, 2990 Nivå.
Tilmelding senest den 8.september, af hensyn til bus og madbestilling, skal ske ved
indbetaling af deltagerbeløbet pr. MobilePay til 6068 2782
eller direkte til Møllelaugets konto 2415 – 62 7671 2916.
HUSK at anføre navn(e) samt opsamlingssted på dem der tilmeldes.
Med venlig hilsen og på gensyn
p.b.v. Niels Erik Bølling