I anledning Foreningen Nordens 100 års jubilæum afholder Foreningen Norden en udstilling om Fredensborg
Kommunes nordiske venskabsbysamarbejde. Den kan ses på Humlebæk Bibliotek i perioden 7.til 20.
september i bibliotekets åbningstid.


Foreningen Norden blev til efter de nordiske befolkningers ønske om et tættere samarbejde og et bedre
kendskab til hinandens natur og kultur. I forlængelse af ønsket om et bedre kendskab til hinanden, opstod
tanken om venskabsbyer.
Thisted var den første by i Norden, der fik en venskabsby. Det var i 1939 og byen var Uddevalla i Sverige.
Så de kan fejre 80 års jubilæum i år.

Fredensborg Kommune fik sin første venskabsby, Håbo i Sverige, i 1977. Det var en kontakt og et
samarbejde mellem Krogerup Højskole og Højskolen på Biskops-Arnö, der første til et mere formaliseret
samarbejde.
I 1979 kom Nittedal i Norge til, og i 1983 Ingå i Finland.
I Fredensborg blev der oprettet en Venskabsbykomite med repræsentanter fra de politiske partier, foreninger,
erhvervsliv, kultur, sport og skoler. I dag hedder det Venskabsbyforum, og det står for kontakten til
venskabsbyerne, det planlægger aktiviteter, udfærdiger handlingsplaner og administrerer tilskud til rejser og
besøg
I årenes løb har mange borgere i vore nordiske venskabskommuner besøgt hinanden. Der er holdt
konferencer, festivaler, skolebesøg og foreningsbesøg med deltagelse af politikere, embedsmænd, børn, unge
og voksne. Spejderne i Fredensborg og musikteatergruppen Ragnarock har også taget flittigt del i
venskabssamarbejdet og på udstillingen kan man se mere om deres aktiviteter og rejser.
De lokale afdelinger af Foreningen Norden i venskabsbyerne har også haft løbende kontakt og gensidige
besøg.
Udstillingen fortæller om de nordiske venskabsforbindelser og de mange arrangementer, udvekslinger, besøg
og rejser, som har præget venskabsbysamarbejdet siden 1977.
Udstillingen kan ses i bibliotekets åbningstid.
Med venlig hilsen
Lisa Juhler
Foreningen Norden, Fredensborg lokalafdeling
Tlf. 22510829