Kulturelt Samråd Fredensborg 

 

Formand

Pia Bødtker

Blixen Gruppen - Onsdag

Organisatorisk næstformand

Poul Juul

Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio

Kulturpolitisk  næstformand/Kasserer

Niels Hald 

Agenda 21 forening

Sekretær

Ibrahim Rashdan

Foreningen For Kulturelle Projekter

HJ.Sekretær

Lisbeth E. Knudsen

Seniorrådet

Medlem

Lisbet Valentin

Kulturstationen

Suppleant

Peter Aarby

Hemmingway Klubben

Johanne Winther
Revisor
Find Christensen
Revisor suppleant