Langstrup Mose er Fredensborgs åndehul for dyr og fugle – og for mere end 2.000 mennesker, som dér uddanner sig og dyrker deres fritids- og friluftinteresser. På Fandens Fødselsdag – den 11. juni – kl. 10,15 byder borgmester Thomas Lykke Pedersen på alle Mose-klubbernes vegne velkommen til en åbent-hus-dag, der er Mosens største traditionelle brag af en fest.

Borgmesteren og de fem foreninger inviterer på alle de kendte oplevelser med hundeopvisning (tag din egen vovse med) skydning med bue og pil, laser-, luft- og rigtige haglgeværer, jagtsti hvor de unge kan komme tæt på en rigtig jagtoplevelse, apporterende jagthunde og de schweisshunde som er specialister i at opspore anskudt vildt, gratis frokost i form af smagsprøver af både fugl og vildt, fremstilling af jagtvåben, snobrød o.s.v, o.s.v.

Årets store overraskelse står modelflyverne for. De har nemlig anlagt en helt ny ”racer-drone-bane” i forlængelse af deres flyveplads, mellem flyvepladsen og Langstrupstien). Dronerace er den nyeste og mest spændende disciplin inden for modelflyvningen. Piloterne ifører sig videobriller, og det eneste de ser, er det en lille videokamera monteret på racerdroner viser i brillen. Så dyster de mod hinanden i at komme hurtigst gennem en bane som minder er udformet som en Formel-1 bane. Ud over kurver og langsider skal dronerne – som regel fire i hvert heat – passerer porte og flag. Det er drabeligt og der er spændende.

Racer Droner

Dronerne, der bruges til dronerace er ikke meget anderledes end de små droner, mange børn, unge og voksne har fået i julegave de senere år. Så hvis man har sådan en drone liggende derhjemme er man meget velkommen til at tage den med. Det er ikke sikkert, man kan komme til at flyve med den – det bestemmer lufttrafikken – men man kan i hvert fald komme til at tale med folk, der ved hvad droner kan presses til når det går stærkt.

Selv om dronerace er tidens hotteste trend på grund af spændingen og dramatikken er det en yderst fredsommelig disciplin for omgivelser og tilskuere. Dronerne kommer sjældent over to til tre meter, og der er ikke meget at høre. Dramaet foregår næsten i græstophøjde og de fire små elmotorer, der driver dronerne frem med stor fart, kan knapt nok høres 20 meter væk.

Men modelflyverne viser selvfølgelig også deres almindelig modelfly frem, og folk der har lyst til at prøve at flyve selv kan komme til pindene ved Nordsjællands Fjernstyrings Klubs skolefly, der har en erfaren instruktør ved back-up-styregrejerne…

Skytter, hundefolk, jægere der parterer rådyr og lærer børnene at bage snobrød, sælger pølser, vand og kaffe-med-kage skal nok sørge for, at det hele ikke ender i flyvning. I den specielle junior-jæger-camp er der rejst to telte ala wig-wam, hvor fremtidens jægere kan stifte bekendtskab med de discipliner der kræves af en god jæger. Men at der er noget for hele familien på dén søndag, som for 9. gang er lagt an som den store familieudflugt til et af Fredensborgs dejlige naturområder.

Den normale vej ned til modelflyveklubben og Asminderød Grønholt Jagtforenings skydeanlæg er lukket på Oplevelsesdagen. I stedet må man køre ned til Nivå-krydset på Kongevejen og der tage vejen mod Vejenbrød. Lige efter man er kørt over motorvejen fortæller skilte og flinke folk, hvordan man kommer ned til Oplevelsesdagens P-plads – som er stedet hvor borgmesteren byder velkommen, i porten til alle oplevelserne. Som selvfølgelig er gratis!