Kulturelle Samråd i Danmark

På generalforsamlingen den 23. september fik bestyrelsen i Kulturelle Samråd i Danmark et nyt medlem, idet Christella Lerke foretrak at fortsætte som suppleant.

 

 

 

Kulturelle Samråd i Danmark byder velkommen til Mogens Gammel Pedersen, der er formand for Kulturelt Samråd Køge. På grund af valget af Mogens Gammel Pedersen tl bestyrelsen, måtte der ogsåvælges en ny revisor. Det blev Martin Søballe, Samrådet for amatørkultur i Aarhus, der er valgt for 1 år.Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde, der finder sted den 13. november.