Kulturelt Samråd Fredensborg 

Referat af repræsentantskabsmødet for Kulturelt Samråd Fredensborg, onsdag den 29.03.2017 kl.19.00 i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio, Fredensborg.

Deltagere fra bestyrelsen: John Sylvester (JS), Niels Hald (NH), Ibrahim Rashdan (IR), Elsebeth Kristensen (EK), Inge Lise Riel (ILR), Ebba Anker (EA), Vibeke Poulsen (VP) og Joachim Clausen (JC).
Andre deltagere: Michael Thorsen, Nivå Musiklaug, Marianne Norrman, Fredensborg Ny Kunstforening, (FNYK).

1) Valg af dirigent og referent.
(VP) som dirigent og (IR) som Referent. Vibeke konstaterede, at indkaldelsen til repræsentantskabsmødet er sket ifølge vedtægterne.

2) Godkendelse af beretningen.
Beretningen blev godkendt. Efterfølgende blev der stillet spørgsmål til kriterierne for modtagelse af Integrationsprisen: Hvorfor var det ikke nævnt, at ansatte med integration som arbejdsområde ikke kunne modtage prisen. (NH) svarede, at han og (JS) havde fundet det vanskeligt at foretage en præcis afgrænsning. I øvrigt skulle det være muligt at belønne en ekstraordinær indsats også fra en offentlig ansat

3) Godkendelse af regnskab 2016 og budget 2017
43 betalende og 2 kontingentfrie medlemmer – regnskab godkendt.
-Budget: Godkendt

4) Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5) Godkendelse af handlingsplan for det kommende år
Godkendt

6) Fastsættelse af kontingent
Stadig 100 kroner årligt

7) Valg af formand (Sker i lige år)
Formand (EA) er ikke på valg i år.

8) & 9) Valg af op til 8 øvrige bestyrelsesmedlemmer/2 suppleanter.
(I lige år op til 4 bestyrelsesmedlemmer, for en periode på 2 år. I ulige år op til 4 bestyrelsesmedlemmer, for en periode på 2 år).

• Ibrahim Rashdan (IR), Foreningen for Kulturelle Projekter, på valg i år, var villig til genvalg. Valgt.
• Elsebeth Kristensen (EK), Fredensborg Ny Kunstforening, på valg i år, var villig til genvalgt. Valgt.
• John Sylvester (JS), Sletten Sang- og Danseforening, ikke på valg.
• Niels Hald (NH), Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg Afdeling, ikke på valg.
• Vibeke Poulsen (VP), Teaterforeningen i Fredensborg Kommune, ikke på valg.
• Joachim Clausen (JC), Ragnarok, ikke på valg.
• Inge Lise Riel (ILR), Fredensborg Multikulturel Kvindeforening, ikke på valg.
• Michael Thorsen (MT), Nivå Musiklaug. Nyvalgt.

10) Valg af kritisk revisor for en 1–årig periode
Hanne Winther var villig til genvalg og det blev hun.

11) Valg af revisorsuppleant for en 1-årig periode
Find Christensen er villig til genvalg og det blev han.

12) Eventuelt
• Møllelaughet: føler sig dårlig behandlet af kommunen: Vi undersøger sagen nærmere.
• Kommunen har ansat en vejledende/rådgivende fundraiser.

Referent Ibrahim Rashdan