Kulturelt Samråd Fredensborg 

Referat for repræsentantskabsmødet for Kulturelt Samråd Fredensborg, onsdag den 20.03.2018 kl.19.00 i Kulturhuset Fredensborg gl. Bio, Fredensborg.

 

 

Deltagere fra bestyrelsen: Niels Hald (NH), Ibrahim Rashdan (IR), Elsebeth Kristensen (EK), Inge Lise Riel (ILR), og Joachim Clausen (JC).

Fraværende: Vibeke Poulsen (VP), Ebba Anker (EA), John Sylvester (JS) og Michael Thorsen (MT).

Andre deltagere: Bent Skov Larsen (Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening) og Marianne Møller (Humlebæk Kunstforening).

 1) Valg af dirigent og referent.

 (JC) blev valgt som dirigent og (IR) som Referent. (JC) konstaterede at indkaldelsen til repræsentantskabsmødet er sket ifølge vedtægterne.

2) Godkendelse af beretning

 Gennemlæst af (NH) – kopi til alle.

Der blev bl.a. talt om

 • Møder med forvaltningen
 • Kulturkonferencen i Århus
 • Fritidsforum som senere blev til folkeoplysningsudvalg
 • Kulturpolitisk handlingsplan
 • Kulturhusene i kommunen
 • Aktiviteten (bevæg dig for livet)
 • Integrationsprisen
 • DK dejligst – (udendørskoncerter)
 • Spil Dansk dagen
 • Kunst i det offentlige rum: (EA) og (NH) i samarbejde med Torben Wahlers.
 • Forslag om fællesspisninger i Nivå Bibliotek.
 • Venskabskomiteen: (JC)
 • Danmarks kommende 5.Nationalpark: Kongernes Nordsjælland, aktivitet den 3-4 juni.

Beretningen blev herefter godkendt.

3) Godkendelse af regnskab 2017 og budget 2018

 • (ILR) fremlagde både regnskab 2017 og budget for 2018.
 • Der er 34 betalende foreninger
 • Der er udgifter for Kr. 10.177, indtægter for 8.400, nettotab på kr. 1.778.
 • Regnskabet og budgettet blev herefter godkendt

4) Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 5) Godkendelse af handlingsplan for det kommende år.

 • Blev læst af (NH)
 • Forslag til planen
 • Ideer til det nye bookingsystem er velkomne
 • Forbedring af forhold i og omkring foreningshusene

6) Fastsættelse af kontingent.

Uændret Kr.100 kroner pr. kalenderår

7) Valg af formand. (Sker i lige år)

Formand (EA) er på valg i år, hun sendte sit ønske om at genopstille og dermed blev hun genvalgt.

8) & 9)   Valg af op til 8 øvrige bestyrelsesmedlemmer/2 suppleanter.

(I lige år op til 4 bestyrelsesmedlemmer, for en periode på 2 år. I ulige år op til 4 bestyrelsesmedlemmer, for en periode på 2 år).

 • John Sylvester (JS) trådte ud af bestyrelsen.
 • Vibeke Poulsen (VP), (vi gav bestyrelsen lov til at tjekke foreningsforhold for Vibekes vilje til genvalg).
 • Niels Hald (NH), Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg Afdeling, villig til genvalg og genvalgt.
 • Ibrahim Rashdan (IR), ikke på valg i år.
 • Elsebeth Holm Kristensen ( EK ) ikke på valg i år.
 • Michael Thorsen ( MT ) ikke på valg i år
 • Joachim Clausen (JC), Ragnarok, villig til genvalg og valgt.
 • Inge Lise Riel (ILR), Fredensborg Multikulturel Kvindeforening, ikke villig til genvalg.
 • Anne-Mari Rommedahl: spørges om hun vil fortsætte som suppleant.

 10) Valg af kritisk revisor for en 1–årig periode

Johanne Winther var villig til genvalg og det blev hun.

 11) Valg af revisorsuppleant for en 1-årig periode.

Find Christensen er villig til genvalg og det blev han.

 12) Eventuelt

 • Tak til (JS) og (ILR)
 • Drøftelse af foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio om kommunens forslag til ny driftsaftale
 • Egedal medborgerhuset. Den nuværende bestyrelse stopper pr. 31-12-2018.

  

Referent Ibrahim Rashdan (IR)