Udskriv
Visninger: 6846

Referat for repræsentantskabsmødet for Kulturelt Samråd Fredensborg, onsdag den 20.03.2018 kl.19.00 i Kulturhuset Fredensborg gl. Bio, Fredensborg.

 

 

Deltagere fra bestyrelsen: Niels Hald (NH), Ibrahim Rashdan (IR), Elsebeth Kristensen (EK), Inge Lise Riel (ILR), og Joachim Clausen (JC).

Fraværende: Vibeke Poulsen (VP), Ebba Anker (EA), John Sylvester (JS) og Michael Thorsen (MT).

Andre deltagere: Bent Skov Larsen (Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening) og Marianne Møller (Humlebæk Kunstforening).

 1) Valg af dirigent og referent.

 (JC) blev valgt som dirigent og (IR) som Referent. (JC) konstaterede at indkaldelsen til repræsentantskabsmødet er sket ifølge vedtægterne.

2) Godkendelse af beretning

 Gennemlæst af (NH) – kopi til alle.

Der blev bl.a. talt om

Beretningen blev herefter godkendt.

3) Godkendelse af regnskab 2017 og budget 2018

4) Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 5) Godkendelse af handlingsplan for det kommende år.

6) Fastsættelse af kontingent.

Uændret Kr.100 kroner pr. kalenderår

7) Valg af formand. (Sker i lige år)

Formand (EA) er på valg i år, hun sendte sit ønske om at genopstille og dermed blev hun genvalgt.

8) & 9)   Valg af op til 8 øvrige bestyrelsesmedlemmer/2 suppleanter.

(I lige år op til 4 bestyrelsesmedlemmer, for en periode på 2 år. I ulige år op til 4 bestyrelsesmedlemmer, for en periode på 2 år).

 10) Valg af kritisk revisor for en 1–årig periode

Johanne Winther var villig til genvalg og det blev hun.

 11) Valg af revisorsuppleant for en 1-årig periode.

Find Christensen er villig til genvalg og det blev han.

 12) Eventuelt

  

Referent Ibrahim Rashdan (IR)