Kulturelt Samråd Fredensborg 

Humlebæk 17-11-2022

Torsdag den 17. november kl. 19.00 på Kulturstationen i Humlebæk

Fra Bestyrelsen: Niels Hald (NH), Vibeke Poulsen (VP) og Ibrahim Rashdan (IR).

I alt var en halv snes af kommunens foreninger repræsenteret på mødet.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent

Lis Engel (LE), Humlebæk Kunstforening, blev valgt som dirigent, Ibrahim Rashdan (IR) blev vagt som referent.

 1. Godkendelse af beretningen

Beretningen blev læst op af (NH): Han beklagede den lange inaktive periode i forbindelse med Corona-krisen. I bestyrelsen have man overvejet at nedlægge samrådet, men fra forskellig side var man blevet opfordret til at tage fat på ny. Bestyrelsen havde udarbejdet en liste over emner, som man kunne beskæftige sig med til gavn for både medlemsforeningerne og kommunens kulturliv i øvrigt. Hertil kommer, at samrådet som medlem af den landsdækkende forening af danske kulturelle samråd ville modtage oplysninger til gavn for medlemsforeningerne af både kulturel, administrativ og økonomisk art

Meget bred debat. bl.a.

 • Kommunen lægger vægt på at mange (kulturelle) opgaver løses på frivillig basis.
 • Bestyrelsen orienterer medlemmerne i, hvad man har foretaget sig i de forskellige udvalg.
 • Et folkemøde om frivilligheden er måske nødvendigt.
 • Gør det frivillige arbejde motiverende.
 • Poul Juhl (Gamle Bio): Det er vigtigt at vi står sammen.
 • Generel diskussion om behovet for et KS i kommunen.
 • (LE) Det kulturelle er alt der har med menneskets æstetiske kommunikation at gøre.
 • Jørgen Hedegaard, Fredensborg Nye Kunstforening: KS har været behjælpelig med vores opstart.

 Konklusion: Beretningen blev godkendt, og da der var almindelig enighed om, at et KS vil være en styrke for kulturlivet i kommunen og de kulturelle foreninger, så fortsætter vi.

 1. Godkendelse af regnskab og budget

Omdelt og derefter godkendt.

 1. Godkendelse af ændrede vedtægter

Godkendt med nogle rettelser og bemærkninger bl.a.: (separat bilag)

 • Der tilføjes (i fælles anliggender) i de sidste to punkter under 3. Opgaver
 • 10. Bankforbindelse udgår ordet (anderkendt).
 • Der tilføjes en paragraf om kommunikation til medlemsforeningerne.
 • Formanden vælges af bestyrelsen i forbindelse med konstitueringen. I forbindelse hermed blev det besluttet, at bestyrelsen kan have op til syv medlemmer.
 1. Indkomne forslag
 • Ingen
 1. Godkendelse af handlingsplan for det kommende år

Under henvisning til det lange ophold i aktiviteterne blev det overladt til den nye bestyrelse at udarbejde en handlingsplan til godkendelse på den ordinære   i marts.

 1. Fastsættelse af kontingent (udgår, hvis forslaget til nye vedtægter vedtages som fremlagt)

Udgår

 1. Valg af formand

Udgår

 1. Valg af op til 8 øvrige bestyrelsesmedlemmer (6, hvis forslaget til nye vedtægter vedtages som fremlagt). Under mødet ændret til 7

Lisbet Valentin, Kulturstationen i Humlebæk

Niels Hald, Agenda 21 foreningen i Fredensborg

Ibrahim Rashdan, Foreningen fra Kulturelle Aktiviteter, Seb

Lisbeth E. Knudsen, Seniorråde

Pia Bødtker, Blixen Klubben

Der er således 2 vakante pladser

 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig

Ebba Anker

Peter Aarbye, Karlebo Lokalhistoriske Forening

 

 1. Valg af kritisk revisor for en 1–årig

 

                      Johanne Winther - genvalgt.

 1. Valg af revisorsuppleant for en 1-årig

Find Pedersen – genvalgt.

 1. Eventuelt.

                      Hjemmesiden skal ajourføres.

Referent                                                                                           Ibrahim Rashdan