Kulturelt Samråd Fredensborg 


5.3 Reduktion i grundtilskud Fredensborg Reglerne
”Fredensborg Kommune skal være et godt sted at holde fri”, kan man læse i forordet til Fredensborg Reglerne. ”Med det store frivillige og mangfoldige foreningsarbejde der foregår i kommunen, er der rigtig gode muligheder for et aktivt fritids- kultur og idrætsliv.”


Set i den sammenhæng er det overraskende, at kommunen foreslår en reduktion af fritidspuljen og et bortfald af grundtilskuddet til foreningerne.
Grundtilskuddet beregnes på antallet af medlemmer i foreningen og tildeles – modsat medlemstilskuddet – uafhængigt af medlemmernes alder. Bortfaldet af grundtilskuddet vil i urimelig grad ramme netop de kulturelle foreninger, hvis medlemmer typisk er over 25 år og således ikke trækker medlemstilskud. Mange af de kulturelle foreninger har tilmed kun få medlemmer og kan have en spinkel økonomi.
6.6 Ungfredensborg: Nedlæggelse af dramaundervisningen til unge
Kulturelt Samråd ser med stor bekymring på forslagene om at fjerne finansieringen af kreative aktiviteter - dramaundervisningen under Ungfredensborg. Det er tilbud, som alle er med til at give unge i vores kommune nogle gode oplevelser, mere selvtillid og kompetencer på områder, der på længere sigt kan bane vejen for videre uddannelse.

9.1 Nedlæggelse af lydavisen
Med nedlæggelse af lydavisen og henvisning til www.adgangforalle.dk, skal det bemærkes at Adgangforalle kun kan bruges af ordblinde og dårlige læsere, men ikke af blinde og meget svagtseende personer, da de ikke kan markere en tekst, som er en forudsætning for at få oplæst indholdet. Det påpegede vi også sidste år. KS anbefalede at man undersøgte om den nuværende lydavis i digital form kan sendes direkte til brugerne og måske også lægges på en hjemmeside, hvorfra den kan hentes til glæde for andre interesserede borgere. Er forslaget behandlet sidenhen?
Sidste år blev BogenKommer-service sparet væk, det er uheldigt, at det er de svage lånere, besparelserne går ud over.
9.4 Reduktion i indkøb af materialer på bibliotekerne
Bibliotekernes materialekonti har været udsat for besparelser i årevis, og KS mener ikke, at det er rimeligt at disse konti undergår yderligere besparelser. Den aktuelle situation er, at der er færre og færre indkøb af materialer som følge af de årlige besparelser. Bibliotekerne kan risikere, at lånerne vil benytte andre biblioteker uden for kommunen, hvor ventetiderne ikke er så lange. Flydende materialebestand mellem afdelingerne vil betyde færre eksemplarer af en titel, og dermed udhules bogbestanden, et eller flere eksemplarer af en bestemt titel kan havne på i en afdeling og således mangle på de andre afdelinger. Der er forskel på et bibliotek og en bogsamling!
9.7 Udvidet åbningstid på Nivå Bibliotek
Det er positivt, at Nivå Bibliotek udvider åbningstiden, således at forskellen mellem de tre biblioteker udlignes. Spørgsmålet er om, det er påkrævet at have vagt om formiddagene, da der hidtil ikke har været problemer i de ubetjente formiddage på Nivå Bibliotek. De udvidede åbningstider vil blive til stor glæde for Nivåborgerne. KS håber ikke at udgifterne til vagten vil berøre de ovenstående kommentarer til budgetkataloget.
18.2 Salg af Åvej, Musikboule

KS har generelt ingen bemærkninger til salget af Byvejen 10 og 12, såfremt det kan lade sig gøre at genhuse de foreninger, der for nærværende anvender lokaliteterne i egnede aflåselige lokaler.
Derimod vender vi os kraftigt mod et salg af Åvej 2. Aktiviteter som Nivå Musiklaug for nærværende gennemfører i Nivå vil ikke kunne fortsætte såfremt lauget henvises til lokaler på Karlebo Skole. Det gælder både den årlige musikfestival i Kalvehaven og de minikoncerter, som lauget arrangerer i Teaterhuset den første fredag i måneden fra september til maj. Til disse arrangementer anvendes materiel og instrumenter, som lauget opbevarer og bruger i det daglige på Åvej 2. Herudover udlåner Nivå Musiklaug også materiel til gennemførelse af Børnefilmklubbens årlige Open Air filmforevisning, hvorfor filmklubben ligeledes vil få vanskeligere ved at gennemføre dette arrangement. Nivå Musiklaug har skabt en værdifuld lokal musikkultur, som vil være svært eller umuligt at genskabe på en skole, flytningen vil i øvrigt komme langt fra Nivå, som derved mister en del af Nivå'
KS vil kraftigt henstille, at fritidspuljen og i særlig grad grundtilskuddet ikke berøres af de planlagte besparelser.